www.scada.ro

solutions M2M

Solutii M2M



Comunicatii de date low cost intre echipamente, prin GSM/GPRS, folosind module integrate programabile in Java, cu intrari/iesiri analogice si digitale