www.scada.ro

SCADA Aquatim

arhitectura_sistem_aquatim_brosura_small.png

 • Proiect: Sistem de monitorizare a parametrilor de exploatare retea de apa municipiul Timisoara
 • Beneficiar: Aquatim S.A., Timisoara
 • Tehnologii utilizate: GSM/GPRS, Aquatronic, MODBUS, OPC, Genesis32
Functionalitate:     masurare + transmitere + monitorizare
Ce?     parametri tehnici si functionali ai sistemului de alimentare cu apa si statii de pompare ape uzate
Câte ?
 • 32 puncte de masura in reteaua distributie apa potabila
 • 10 statii de pompare ape uzate

Descriere

Sistemul SCADA proiectat si realizat pentru Aquatim, monitorizeaza parametrii de functionare ai retelei de alimentare cu apa si automatizeaza echipamentele din statiile de pompare a apei uzate. Echipamentele folosite la monitorizare implementeaza si automatizarea echipamentelor din statia de pompare, inlocuind partial sau total automatizarea existenta.
S-a implementat un punct de dispecerizare care centralizeaza toate informatiile primite din teren si ofera interfata cu utilizatorul, dispecer local sau de la distanta. Pentru transmisia de date intre echipamentele din teren si dispecerat se foloseste serviciul de date GPRS disponibil in reteaua de telefonie mobila GSM.

Sistemul de apa si canal al Aquatim timisoara, integrat in sistemul SCADA, este impartit in 3 tipuri functionale:

 • 32 puncte de masura in reteaua de distributie apa potabila
 • 10 statii de pompare ape uzate
 • 1 dispecerat

Arhitectura retelei

Arhitectura sistem AquatimSistemul are o arhitectura SCADA clasica, impartita pe 3 nivele ierarhice:

 • software SCADA Genesys 32
 • echipamente PLC cu modem GSM/GPRS
 • senzori si actuatori

La dispeceratul Aquatim dispecerul si alte statii locale folosesc software-ul Genesys32 de la ICONICS, pentru interactiunea cu sistemul SCADA. La sistem se pot conecta si clienti remote prin tehnologia Web/HMI, accesand sistemul direct din web-browser.
Echipamentele din camp comunica cu serverele SCADA de la dispecerat via Internet prin GPRS. Pentru transmisia pachetelor de date se foloseste protocolul standard MODBUS.
Acest tip de comunicatie MODBUS/GPRS ofera cateva avantaje majore fata de alte solutii GPRS existente:

 • asigura o comunicare BIDIRECTIONALA
 • NU necesita IP fix
 • NU necesita configurari de retea VPN
 • NU necesita configurari pentru router/firewall
 • functioneaza cu ORICE cartela SIM cu serviciu GPRS

 
 Aquatronic
 • Sens de curgere
 • Inundare camin
 • Efractie
 • Presiue - 32 locatii
 • Concentratie clor rezidual - 30 locatii
 • Debit - 10 locatii

 1 

Puncte de masura in reteaua de distributie apa potabila

In diverse locatii din reteaua de distributie apa potabila, s-au instalat puncte de masura pentru masurare presiune, concentratie clor rezidual, debit si sens. La fiecare locatie este instalat cate un tablou de masura in camin subteran. Tabloul include echipamentul Aquatronic, alimentare prin UPS si senzori montati direct pe conducte. Tabloul de masura este alimentat din retea si transmite datele masurate de la senzori direct la dispecerat, prin intermediul serviciului de date GPRS. Pe langa aceste informatii, punctul de masura genereaza si alarme in caz de inundare a caminului, acces neautorizat sau lipsa alimentarii de la retea.

 Punct de masura in camin subteran alt Senzori de sens montati pe conducta Debitmetru electromagnetic montat pe conducta

 Aquatronic
 • Ore de functionare pentru fiecare pompa
 • Monitorizarea functionare/avarie pompe
 • Inundare camin
 • Efractie
 • Tensiuni de faza
 • Curenti de faza
 • Putere activa
 • Energie activa

 2 

Automatizare statii de pompare ape uzate

Si in statiile de pompare s-a montat cate un tablou echipat cu sistemul Aquatronic, conectat la automatizarea existenta, cu rol de monitorizare si control. In acest caz, sistemul Aquatronic preia datele de la echipamentele PLC care implementeaza automatizarea locala si le transmite prin GPRS catre dispecerat. Sistemul permite si primirea de comenzi pentru modificarea regimului de functionare sau controlul manual al pompelor direct de la dispecerat. Urmatorii parametiri sunt preluati de la automatizarea statiilor de pompare: tensiuni, curenti, putere, energie activa, ore de functionare pompe, stare de avarie, indundare si efractie.

 Genesis32, OPC
 • afisare in timp real a valorilor masurate
 • grafice trenduri cu parametri monitorizati
 • mangement alarme
 • comenzi pentru control manual
 • software SCADA Genesis32
 • WebHMI pentru acces din web-browser
 • 10 ecrane sinoptice principale
 • elemente grafice interactive

 3 

Dispecerat

La dispecerat este instalat un server si statii de lucru. Ca software de SCADA se foloseste Genesis32 de la Iconics cu modul aditional WebHMI pentru a permite si acces direct din browser web. Informatiile disponibile in aplicatia SCADA/HMI sunt stocate in baze de date redundante, fiind posibila vizionarea de rapoarte detaliate, grafice in timp real sau cu valori istorice, jurnale de evenimente si jurnale de alarme.
Pe acelasi server ruleaza si o aplicatie server OPC-MODBUS care ofera o solutie standardizata de legatura intre punctele de masura/comanda din teren si software-ul de dispecerizare.
Dispecerul poate interactiona cu sistemul prin diferite ecrane sinoptice. Ecranele afiseaza informatii generale, ca locatia punctelor pe harta municipiului Timisoara sau informatii specifice fiecarei locatii: presiuni, concentratie clor, debite, statii de pompare, stare comunicatie, statistici, alarme, etc.
 Ecran presiuni Ecran grafic clor Ecran grafic debite Ecran statii de pompare Ecran alarme